Pedagógiai elveink

Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekek elfogadó szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt, harmonikus légkörben, tartalmas, felejthetetlen tapasztalatokkal gazdagodva élvezzék a nálunk töltött éveiket.
Célunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik kiegyensúlyozottak, tele vannak élményekkel, erősen kötődnek a természethez, a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni. Lelkileg szabadak, szellemileg kreatívak, szociálisan érzékenyek, érzelmileg stabilak, empatikusak és boldogok.

Alapvető értékeink

A mindennapi nevelőmunkánk gyermekközpontú és befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön. Esetleges hátrányai csökkenjenek, tehetsége pedig kibontakoztatásra kerüljön.


Mi, a Mindenkidnél mind azt valljuk, hogy...

 • minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, önálló lény.
 • a gyermeket különleges védelem illeti meg, érdeke mindenek felett áll.
 • a gyermeki személyiséget tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés, bizalom és védelem kell övezze.
 • a gyermekek adottságai, érési folyamataik eltérőek, ezért szükségleteik sem egyformák.
 • a gyermek alapvető igénye a szabad játék és a mozgásgazdag életmód, aminek óvodánk napirendjében kiemelt jelentősége van.

Mindennapi munkánk alapja:

 • az esélyegyenlőség és a hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd alkalmazása
 • a gyermekekkel való szüntelen, fejlesztő, erőszakmentes törődés
 • otthonos, derűs, szeretetteljes légkör
 • a gyermeki jogok és a gyermeki személyiség tisztelete
 • az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével az egyéni fejlődés biztosítása
 • elfogadás, tisztelet, megbecsülés
 • törekvés arra, hogy minden gyermeki tevékenység az egyéni örömön túl a közös élményt erősítse, szolgálja

Célkitűzéseink

A családi nevelésre építve, azt kiegészítve óvodai nevelésünk célja:

 • a gyermekek nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése
 • az iskolaérettséghez szükséges testi, lelki, szellemi és szociális érettség kialakítása
 • az idegen nyelv iránti érdeklődés, fogékonyság megalapozása
 • gyakorlati, a mindennapok során használható angol nyelvtudás elérése
 • a mozgásban gazdag, egészséges életmód megalapozása
 • a természet iránti fogékonyságra, a környezettudatos gondolkodásra és életvitelre való felkészítés