Különórák

A Mindenkid Millennium óvodában a gyermekek többféle különóra közül választhatnak. A foglalkozásokon való részvétel opcionális, az órák külön díj ellenében látogathatóak. A mozgásos foglalkozások a tornateremben, a nyelvi foglalkozások a fejlesztő szobában kerülnek megtartásra 15:30 és 16:30 között.

Jelenleg az alábbi tevékenységek választhatók:

 • Logopédia
 • A logopédiai foglalkozás az artikulációs zavarok kezelése mellett, a nyelvi késésre, a beszédritmus zavarára, valamint a nyelvi részképesség fejlesztésére irányul.

 • Foci
 • A foglalkozás a Bozsik-program keretén belül valósul meg. A program célja a testmozgás, a sport, a futball megszerettetése, a közösségi élmények erősítése, illetve az tehetség korai felismerése és támogatása.

 • Tánc
 • Játékos, képességfejlesztő táncfoglalkozás, mely során a gyermekek elsajátíthatják az akrobatikus rock and roll, a jazztánc és a hip-hop táncstílus alapjait. Vidám, modern, gyermekbarát nyelvezetű zenék, önkifejezést és kreativitást támogató játékos gyakorlatok, életkori sajátosságokra építő koreográfiák jellemzik az órákat. A foglalkozás elsődleges célja a mozgáskoordináció, valamint a ritmusérzék fejlesztése, mely minden táncstílus alapja, továbbá a tánc, mint önkifejezési forma megismertetése és megszerettetése a gyerekekkel.

 • Zene foglalkozás
 • Zenei különóra, ahol hangszeres kísért mellett, körjátékokkal kísérve a kicsik sok-sok gyermekdalt és népdalt tanulnak és alapvető ritmusképleteket sajátítanak el. A foglalkozás célja megalapozni a gyermekek zene iránti érdeklődését, szeretetét, esetlegesen későbbi hangszertanulásukat. A Kodály-módszer, a jó hangulat és az egyszerű hangszerek használatának lehetősége biztosítja a hatékony és felhőtlen szórakozást.

 • Magyar nyelvi fejlesztés
 • A magyar nyelvi különfoglalkozást azon külföldi családok gyermekeinek ajánljuk, ahol cél, hogy a gyermek - az angol mellett - magyarul is jól megtanuljon. A foglalkozás során a gyermekek először egyszerűbb szavakat, majd rövidebb mondatokat tanulnak meg, végül pedig olyan kommunikációs helyzetekben találják magukat, ahol önállóan kell megfogalmazniuk gondolataikat. Mindez szórakoztató formában történik, rengeteget éneklés és játék mellett.

 • Angol nyelvi fejlesztés
 • Az angol nyelvű különórát azoknak a magyar nyelvű csoportjainkba járó gyermekeknek ajánljuk, akik érdeklődnek az angol nyelv iránt. A foglalkozás olyan játékos angol nyelvi fejlesztés, amelynek során a gyerekek különböző fejlesztő játékokon és tevékenységeken vesznek részt. Új szavakkal és ismeretekkel bővítjük a szókincsüket, énekek, mondókák és mesék által. Izgalmas és interaktív feladatok segítségével érdekessé és izgalmassá varázsoljuk az angol nyelvet az ovisok számára. Ugyanakkor fejlesztjük a finommotorikájukat (színezünk, vágunk, ragasztunk) és a nagymozgásukat is (mozgásos játékok).